Vedpannor

Fler och fler upptäcker fördelarna med vedeldning. Att inte bidra till växthuseffekten är en fördel och den långa livslängden på cirka 50 år är en annan. Vedeldning bidrar inte till växthuseffekten eftersom ett växande träd nämligen binder lika mycket koldioxid som sedan frigörs när veden eldas. Har du bra tillgång till ved och dessutom kombinerar din vedpanna med andra energikällor, kan du att sänka dina energikostnader ytterligare. Våra vedpannor som heter VIADRUS & RB har fått ett varmt välkomnande av ägare i hela Sverige. Lågt pris och hög kvalitet gör att Lindquist Heating AB idag är marknadsledande på vedpannor av gjutjärn. Är du i behov av en ny vedpanna eller kanske vill komplettera den, är du välkommen att kontakta oss. Vi ger dig råd och vägledning så att du ska få en så bra vedpanna som möjligt.

VIADRUS U22 Economy (3)

RB Ventum (5)

VIADRUS Hercules U22 (6)