Biobränslepannor & flispannor – Reka

Visar alla 3 resultat

Flispanna & biobränslepanna REKA HKRST FSS 10-80 kW

Anläggningen består av Reka stålplåtpanna med trestråks rökgaskanaler och öppen botten, isolerad med stenull och klädd med stål och plastbelagd plåt. Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsroster. Detta gör att t.ex. spannmål, som bildar hård slagg vid förbränning, kan eldas utan problem då askan är i rörelse och därför inte bränner fast. Eldstaden är fodrad med eldfast material i sidor och topp. Fläkt för förvärmd primär- och sekundärluft. Halvautomatisk askutmatning, då askan av sig själv vandrar fram till den vattenkylda luckan. Helautomatisk askutmatning finns som tillval. El-tavla (3x400V - N - J och med 10A säkringar) PLC-styrning med 3 program för bränsleval samt syremätning.

Flispanna & biobränslepanna REKA HKRST FSK 10-80 kW

Anläggningen består av Reka stålplåtpanna med trestråks rökgaskanaler och öppen botten, isolerad med stenull och klädd med stål och plastbelagd plåt. Pannfundamentet har ett av världens minsta inbyggda rörliga trappstegsroster. Detta gör att t.ex. spannmål, som bildar hård slagg vid förbränning, kan eldas utan problem då askan är i rörelse och därför inte bränner fast. Eldstaden är fodrad med eldfast material i sidor och topp. Fläkt för förvärmd primär- och sekundärluft. Halvautomatisk askutmatning, då askan av sig själv vandrar fram till den vattenkylda luckan. Helautomatisk askutmatning finns som tillval. El-tavla (3x400V - N - J och med 10A säkringar) PLC-styrning med 3 program för bränsleval samt syremätning.

Flispanna & biobränslepanna REKA HKRST / HKRSV 100 kW-3,5 MW

Helautomatisk eldningsanläggning för halm, flis, spannmål, pellets mm - varje värmeförbrukares dröm! Den komplatta anläggningen består av en förbehandlings-/doseringsdel. Exempelvis för flis, halmklipp, spannmål & pellets. Med hydrauliskt silouttag. Efter doseringen passerar bränslet genom en brandsäker sluss (där också en sprinkleranläggning är monterad), vidare med inmatningsskruven in på det rörliga trappstegsrostret där totalförbränning sker med hjälp av både primär- och sekundärluft. Den lilla mängd aska och slagg som bildas transporteras av det rörliga rostret till askskruven där den skruvas ut utanför pannrummet, eventuellt till en askcontainer. För att överföra den stora värmemängden används en högeffektiv stålplåtpanna med fyra rökgasstråk och kraftiga rökrör. Pannan är mycket servicevänlig, robust, enkel och kraftig i sin konstruktion - detta maximerar livslängden samt sänker driftskostnaden.