Värmecentraler med biobränslepannor

Vi på Lindquist Heating AB har mer än 30 års erfarenhet av biobränslepannor, energi och värmeteknik. Vi är specialiserade på panncentraler utrustade med biobränslepannor, effekter på 10kW-10MW. Vi har ett komplett utbud av tillbehör till dessa såsom askhanteringssystem, bränsleförråd, hydrauliska flisskrapor, halmklippare med mera. Vi levererar nyckelfärdiga värmecentraler i form av containers, större modulbyggnader och stationära. Panncentraler vi levererar kan anpassas till villor, gårdar, flerbostadshus, industrier, skolor fjärrvärmecentraler. För mer info, kontakta oss.

Hem / Värmepannor / Biobränslepannor / Panncentraler

Visar alla 6 resultat

BMT IndustriCont 1-6 MW, Biobränsle- & flispanna

Nyckelfärdig värmeanläggning med pannrum i kombination med biobränsleförråd.
 • Biobränslepannan är designad för biobränslen träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall 
 • IndustriCont finns i 1MW- 1,2MW- 1,5MW- 2 MW- 2,5MW- 3 MW- 3,5 MW- 4 MW- 4,5 MW- 5 MW-5.5 MW- 6 MW
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 10-55% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Max vattentryck på 1.6 mPa (16 bar) och max vattentemperatur på 130 °С
 • Installationstiden till start testkörning är ca 7 dagar
 • För optimering av drift erbjuder vi flera tillval och designlösningar. Delar av dessa tillval beskrivs under tillbehör biobränslepannor 
 • För mer informations se beskrivning och produktblad nedan

BMT PelletCont 300 kW-1,5 MW, Pelletspanna

Nyckelfärdig värmeanläggning med pannrum i kombination med biobränsleförråd.
 • Panncentralen är optimerad för biobränslet pellets
 • PelletCont serien finns i 300 kW- 550 kW- 650 kW- 900 kW, -1,1 MW- 1,5 MW- 2 MW
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 6-12% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Max vattentryck på 0.6 mPa (6 bar) och max vattentemperatur på 110 °С
 • Installationstiden är 24 timmar då anläggning är prefabricerad
 • För optimering av drift erbjuder vi flera tillval och designlösningar. Delar av dessa tillval beskrivs under tillbehör biobränslepannor 
 • För mer informations se beskrivning och produktblad nedan

BMT PowerCont 200-999 kW, Biobränsle- & flispanna

Nyckelfärdig värmeanläggning med pannrum i kombination med biobränsleförråd.
 • Panncentralen är designad för biobränslen som träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall
 • PowerCont serien finns i 200 kW, 350 kW, 450 kW, 650 kW, 750 kW, 999 kW
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 6-55% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Max vattentryck på 0.6 mPa (6 bar) och max vattentemperatur på 110 °С
 • Installationstiden är 24 timmar då anläggning är prefabricerad
 • För optimering av drift erbjuder vi flera tillval och designlösningar. Delar av dessa tillval beskrivs under tillbehör biobränslepannor 
 • För mer informations se beskrivning och produktblad nedan

BMT Stationär 200 kW-10 MW, Biobränsle- & flispanna

Vi har olika tekniska lösningar för biobränslepannor, askhanteringssystem, biobränsleförråd, skorsten etc för optimerad drift. Vi har även möjligheten med ett huvudentreprenörsansvar för konstruktion, projektering och installation av totallösning för er stationära panncentral. 
 • BMT Biobränslepannor är designade för träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall 
 • För optimering av drift erbjuder vi flera tillval och designlösningar för biobränslepanna, askhanteringssystem och biobränsleförråd
 • Hög automationsgrad med beprövade tekniska lösningar
 • Systemfunktion designas med fokus på säkerhet för anställda, optimerad drift och låg totalkostnad 

KSM Containerlösning 19-550 kW, Biobränsle- & flispanna

Nyckelfärdigt pannrum med flera alternativa tillägg för biobränsleförråd 
 • Pannrummet är designad för biobränslen som halm, spannmål, träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall
 • KSM Container serien finns i 19 kW, 35 kW, 50 kW, 75 kW, 95 kW, 125 kW, 199 kW, 325 kW, 425 kW, 550 kW 
 • Installationstiden är 24 timmar då anläggning är prefabricerad
 • Det finns flera tillval för utrustning till biobränslepannan, askhanteringssystem och optimering av biobränsleförråd
 • För mer informations se beskrivning och produktblad nedan

KSM XXL Modullösning 325-990 kW, Biobränsle- & flispanna

Nyckelfärdig värmeanläggning med pannrum i kombination med biobränsleförråd.
 • Modulbyggnad med all VVS & el färdigkopplad
 • KSM Modullösning finns i 325 kW, 425 kW, 550 kW, 750 kW, 990 kW
 • Värmepanna KSM XXL med trapproster, automatisk mekanisk tubrengörning och askutmatning. 
 • Multicyklon. påsfilter och skorsten
 • Installationstiden är 24 timmar då anläggning är prefabricerad
 • För optimering av drift erbjuder vi flera tillval och designlösningar för askhanteringssystem och biobränsleförråd
 • Se nedan för mer information