Biobränslepannor & flispannor – Fröling

Hemligheten ligger i detaljerna! Frölings biobränslepannor, flispannor och spånpannor är helautomatiska, hållbara och har ett universiellt tillämpningsområde. Finns i effektstorlek från 20kW!

Frölings flispannor och spånpannor erbjuder med sitt breda effektspann ett unikt helautomatiskt värmesystem som fungerar med ett flertal typer av träflis. Finns i effektstorlek upp till 1,5MW!

Visar alla 4 resultat

Flispanna & biobränslepanna Fröling T4e 20-350kW

Fröling T4e flispanna

är en miljögodkänd flispanna som dessutom är komfortabel, kompakt, sparsam och säker. Fröling T4e biobränslepanna uppfyller de tuffa EcoDesign-kravet och lämnar inget i övrigt att önska. Med brännkammaren av kiselkarbid uppnår Fröling T4e höga verkningsgrader (upp till 96,3 %), samtidigt som utsläppen är mycket låga. Den genomtänkta användningen av strömsparande EC-motorer ger en extremt låg elförbrukning. Fröling T4e flispanna finns i storlekarna 20, 25 30, 35, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 250, 300 och 350kW.

Flispanna & biobränslepanna Fröling Turbomat TM, 150-550kW

Fröling Turbomat TM flispanna/pelletspanna

är en helautomatisk miljögodkänd flispanna med rörliga roster och Lambda-styrning som standard. Fröling Turbomat TM biobränslepanna uppfyller de tuffa EcoDesign-kravet. Fröling Turbomat TM har en robust konstruktion i industriutförande med servicevänlihet i fokus. Från materialtillförsel och förbränning till rengöring och uraskning – allt fungerar helt automatiskt. Fröling Turbomat TM flispanna finns i storlekarna 150, 200, 250, 320, 400, 500 och 550kW.

Flispanna & biobränslepanna Fröling Lambdamat LM, 750-1500kW

Fröling Lambdamat LM flispanna/pelletspanna

är konstruerad för torra och för fuktigare bränslen med en fukthalt upp till 50%. Lambdamat LM är en helautomatisk miljögodkänd flispanna med rörliga roster och Lambda-styrning som standard. Verkningsgraden ligger över 90%. Fröling Lambdamat LM har en robust konstruktion i industriutförande med servicevänlihet i fokus. Från materialtillförsel och förbränning till rengöring och uraskning – allt fungerar helt automatiskt. Fröling Lambdamat LM flispanna finns i storlekarna 750, 1000 och 1500kW.

Flispanna & biobränslepanna för värme & elektricitet Fröling CHP

Fröling CHP

producerar både värme och elektricitet ifrån flis som bränsle. Den totala verkningsgraden ligger på 85%. Fröling CHP flispanna för värme & elektricitet finns i storlekarna 46, 50 och 56kW.