Biobränslepannor & flispannor – Bio Mobitek

Bio Mobitek är tillverkare av avancerade energi- och industrianläggningar, med lång erfarenhet av tillverkning, drift och utveckling. Vi levererar panncentraler, stationära anläggningar, brännare, varmvattenpannor (eldrörspannor) och biobränslepannor (från 150 kW till 10 MW). Bio Mobitek har lång erfarenhet att optimera sina enheter för biobränslen så som flis, pellets, spannmål, sågspån, torv mm.  Vi förenar den senaste tekniken med långvarig erfarenhet och utmärkt kundservice.

Hem / Värmepannor / Biobränslepannor / Bio Mobitek

Visar alla 4 resultat

Flispanna & biobränslepanna – BMT BioPower 200kW-2MW

BioPower serien har ytterligare förbättrats via uppgradering på service luckor, synglas och införandet av automatisk hydraulisk skrapning för effektiv askutmatning
 • Värmepannan är designad för biobränslen som träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall
 • Med biobränsle med en fukthalt på 6-12% finns BioPower serien i 300 kW- 550 kW- 650 kW- 900 kW, -1,1 MW- 1,5 MW- 2 MW (För biobränsle med fukthalt 40-55% alt 25-35% se sida 3 i produktblad nedan)
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 6-55% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Rörliga roster i gjutjärn, med en kromhalt (Cr) på 27%.
 • Automatisk hydraulisk skrapning för askutmatningen från värmepanna
 • Automatisk luftmatning under roster och genom brännarens keramiska valv
 • Vertikal Varmvattenpannan (Eldrörspannan) med en kanal med automatisk turbulator funktion
 • Förbränningskammaren är invändigt klädd med värmebeständig keramik (möjlighet finns för anpassning av kammarens volym för biobränsle med hög fukthalt)
 • Vattenkyld förbränningskammare
Värmepannan är tillverkad i tryckkärlsstål P355GH och är tillverkad i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och direktiv 2014/68/EU (PED).

Flispanna & biobränslepanna – BMT Industri 1-6 MW

Biobränslepanna Industri har ytterligare förbättrats via uppgradering med 7 st luftzoner för optimerad gasförbränning (emissionsvärden), utökad vattenkylning för utökad livslängd av keramiska valv och med möjligt för tillvalet rökgasåterföring
 • Värmepannan är designad för biobränslen som träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall
 • Industri serien finns i 1MW- 1,2MW- 1,5MW- 2 MW- 2,5MW- 3 MW- 3,5 MW- 4 MW- 4,5 MW- 5 MW-5.5 MW- 6 MW
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 6-55% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Rörliga roster i gjutjärn, med en kromhalt (Cr) på 27%.
 • Automatisk hydraulisk skrapning för askutmatningen från värmepanna
 • Automatisk luftmatning under roster och genom brännarens keramiska valv
 • Vertikal varmvattenpanna (Eldrörspanna) med automatisk turbulator funktion
 • Förbränningskammaren är invändigt klädd med värmebeständig keramik (möjlighet finns för anpassning av kammarens volym för biobränsle med hög fukthalt)
 • Vattenkyld förbränningskammare
Värmepannan är tillverkad i tryckkärlsstål P355GH och är tillverkad i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och direktiv 2014/68/EU (PED).

Förbränningsugn för flis & biobränslen BMT Industri 1-6 MW

Brännaren Industri serien har ytterligare förbättrats via uppgradering av serviceluckor, synglas, 7 st luftzoner för optimerad gasförbränning (emissionsvärden), utökad vattenkylning för utökad livslängd av keramiska valv och med möjligt för tillvalet rökgasåterföring.
 • Brännaren är anpassad för  biobränslen som träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall
 • Brännare Industri serien finns i 1MW- 1,2MW- 1,5MW- 2 MW- 2,5MW- 3 MW- 3,5 MW- 4 MW- 4,5 MW- 5 MW-5.5 MW- 6 MW
 • Effektområdet är 10-110 % av märkeffekten och biobränslets fukthalt kan vara 6-55% med en verkningsgrad upp till 95%
 • Rörliga roster i gjutjärn, med en kromhalt (Cr) på 27%.
 • Automatisk hydraulisk skrapning för askutmatningen från värmepanna
 • Automatisk luftmatning under roster och genom brännarens keramiska valv
 • Förbränningskammaren är invändigt klädd med värmebeständig keramik (möjlighet finns för anpassning av kammarens volym för biobränsle med hög fukthalt)
 • Vattenkyld förbränningskammare
Brännaren är tillverkad i tryckkärlsstål P355GH och är tillverkad i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och direktiv 2014/68/EU (PED).  

Varmvattenpanna & hetvattenpanna BMT 1-6 MW

Varmvattenpannan (Eldrörspannan)  är avsedd för uppvärmning av vatten för värmesystem eller tekniska processer. Varmvattenpannan (Eldrörspanna) kan även användas i system med tvångscirkulation. Brännaren ansluts via gashals mot brännare.
 • Varmvattenpannan finns i 1MW- 1,2MW- 1,5MW- 2 MW- 2,5MW- 3 MW- 3,5 MW- 4 MW- 4,5 MW- 5 MW-5.5 MW- 6 MW
 • Verkningsgrad 92%
 • Max vattentryck på 1.6 mPa (16 bar) och max vattentemperatur på 130 °С
 • Temperatur inkommande gastemperatur (rökgas) max 1100 °С
 • Temperatur utgående gastemperatur (rökgas) max 160 °С
 • Servicelucka för rengöring av rotationskammaren och skyddshöljet
 • Höljets utvändiga ytor är isolerade med 100 mm bred PAROC-stenull och klädda med aluminiumprofiler.
Värmeväxlaren är tillverkad i enlighet med standard EN 12953 standard och direktivet 2014/68/EU (PED).