Panncentral med KSM XXL flispanna
500kW Plug and Play

Detta är en nyckelfärdig panncentral med en 500kW flispanna av modellen XXL, levererad av KSM Stoker. Denna biobränslepanna eldas med flis och sågspån, som är en restprodukt ifrån snickeriet.

Panncentralen är nyckelfärdig och innehåller:

  • Modulbyggnad med all VVS & el färdigkopplad
  • Flispanna med trapproster, KSM XXL 500kW
  • Automatik mekanisk tubrengöring
  • Automatik askurmatning
  • Multicyklon
  • Påsfilter
  • Skorsten

Uppdragsgivare: Kvik A/S, Vildbjerg, Danmark
Foto: Mathias Malmros

Referens Kvik Kök i Danmark KSM 500 XXL Flispanna