Halmpannor

Har du god tillgång till halm och flis kan en halmpanna vara att föredra. Väljer du en halmpanna kan du kombinera bränsle av olika slag efter pris och tillgång samt sänka dina uppvärmningskostnader rejält jämfört med fossila uppvärmningsalternativ. Ditt val av panna påverkar klimatet i en positiv riktning. Lindquist Heating & Hjo Värmeteknik AB har mer än 30 års erfarenhet av halmpannor, energi och värmeteknik. Vi är specialiserade på halmpannor med effekter på 10kW-10MW och har ett komplett utbud av tillbehör till dessa så som bränsleförråd, hydrauliska flisskrapor, halmklippare mm. Självklart kan vi leverera nyckelfärdiga panncentraler i form av containers och större modulbyggnader. Halm pannorna vi levererar kan anpassas till villor, gårdar, flerbostadshus, industrier, skolor fjärrvärmecentraler. För mer info, kontakta oss.