Om bioenergi

Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som har det gemensamt att de tillverkas av organiskt material, det vill säga olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen fungerar som energibärare ur vilket man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara gasformiga såsom biogas, flytande som etanol eller fasta till exempel ved och pellets.
Genom att värma din anläggning med förnyelsebar bioenergi, bidrar du inte till global uppvärmning eller klimatförändringar då de kolföreningar som släpps ut vid förbränning av biobränslen är en del av ett kretslopp där de binds tillbaka i biomassan. Förutom en bättre miljö kan du räkna med att spara 65-70% av din uppvärmningskostnad jämfört med fossilt bränsle. Askan kan med fördel användas som ett naturligt gödningsmedel på såväl åkermark, odlingar, rabatter, med mera. För mer info, kontakta oss.

Läs mer om bioenergi