Butikens villkor & garantier

Garantitid

Vi följer konsumentköplagen. På Viadrus gjutjärnspannor har vi 5 års garanti mot vattenläckage. Roslagsbrännaren pelletsbrännare har vi 2 års garanti. Övriga varor har ett års garanti vid normal användning av konsument. Du som konsument har två års reklamationsrätt, förutsatt du kan påvisa att det var fel på varan vid leveranstillfället som inte uppkommit genom slitage, oaktsamt eller felaktigt handhavande, etc. Vi rekommenderar dig att spara kvittot på inköpt vara eftersom det måste kunna visas upp vid en eventuell garantifråga. Vid professionell eller kommersiell användning av produkterna är garantitiden 12 månader.

 

Vid skada

Har din inköpta produkt något fel du anser skall täckas av garantin, skall du kontakta oss och anmäla felet. Det datum du anmäler skadan räknas som skadedatum. Har du möjlighet att anmäla skadan på e-mail går det bra.

 

Giltighet

Garantin gäller för alla fabrikationsfel avseende material och sammansättningsfel som kan ha uppkommit under produktionen. Under garantitiden reparerar vi produkten utan kostnad för arbete eller material.

Garantin omfatter inte förbrukningsvaror eller slitagedelar som

Garantin gäller inte för inre skador som uppkommit genom onormalt användande av produkten.

Garantin gäller ej för påbörjad reparation hos annan verkstad/reparatör utan vår vetskap.

 

Ansvar

Garantin och vårt ansvarstagande för produkten gäller inte för följdskador som produkten åsamkat andra produkter eller egendom, driftstopp eller merkostnader för dessa.

 

Prisgaranti

Vi förbehåller oss rätten till prishöjningar utan föregående avisering. Tecknad och bekräftad orders pris gäller även efter ev. prishöjning.

 

Reservation

Vi reserverar oss för förändringar av tekniska data, utföranden, m.m som fabrikanter kan ha gjort efter publikationsdatum

Trygghetsinformation

Distansavtalslagen/ Öppet köp!

Vi följer distansavtalslagen dvs. den lag som skyddar dig som konsument vid handel på distans.

Lindquist Heating AB står som näringsidkare och du står som konsument. Tryggheten för dig ligger i att du har, från den dagen du mottagit en beställd vara från oss, 14 dagars laglig rätt att ångra ditt köp utan att behöva uppge någon orsak.

Fraktkostnaden från dig till oss står du som konsument för. Återbetalning från oss till dig sker senast 30 dagar från att vi mottagit returvaran och konstaterat att den är oanvänd och har skickats tillbaka i sin oskadade originalförpackning. Har någon skada uppkommit på varan eller om produkten skulle komma bort så upphör ångerrätten att gälla.

 

Vi gör naturligtvis allt för att du inte skall behöva utnyttja ångerrätten när du köper något från oss.

 

Mer information

På Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se hittar du mer information om distansavtalslagen och ångerrätt.

 

Faktura

(När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer. Även en jämförelse mellan personnummer och folkbokföringsadressen görs för att säkerställa att personen verkligen är den han utsäger sig för att vara. Detta medför att om du vill leverera din beställning till en annan adress än folkbokföringsadressen måste du ange en annan leveransadress. Detta finner du extra adressfält för i kassasteget.) Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med (det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr) samt dröjsmålsränta med 2 % per månad + gällande referensränta.
Vid faktura frågor hänvisar vi er till Klarna, de nås på info@klarna.se eller 08-120 120 10