Klimatklivet
Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Vi hjälper dig givetvis med mer information inför din ansökan till Klimatklivet.

Tveka inte att kontakta oss, om Ni har några frågor.