Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

• Lindquist Heating AB behandlar dina personuppgifter efter du skickat dem till oss.
• Lindquist Heating AB är också personuppgiftsansvarig.

Kontakt:
Lindquist Heating AB
Hagavägen 9
518 40 Sjömarken
Tel 033-150470

Vid frågor om behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via mail:
info@lindquistheating.se

Vi värnar om din integritet och nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Beroende på vilka uppgifter du tillhandahåller oss kan vi komma att spara:

• Namn
• Gatuadress
• Postnummer
• Stad
• Telefonnummer
• E-post

Om enskilda firmor kan vi även inhämta:
• Firmans organisationsnummer (ditt personnummer)
• Kreditupplysningar

Vi använder uppgifterna för att:
• Lämna offertuppgifter till installatör som kontaktar dig inför köp
• Lämna uppgifter till installatör som kontaktar dig om garantiärenden/reparationer/service
• Leverera en beställd vara till dig, t ex en reservdel
• Tillhandahålla informationsmaterial och handledningar
• Kontakta dig med nyhetsbrev och/eller marknadsföringsmaterial
• Registrera installerade produkter för garantier
• För att kontakta dig när du söker av oss utannonserade tjänster

Lindquist Heating AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t ex Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Dina personuppgifter sparas så länge och i den utsträckning som är nödvändigt för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet samt för att hantera ev. reklamationer, garantianspråk m.m.

Du har lagstadgade rättigheter som t ex rättelser, radering och rätt att invända mot marknadsföring.
Om du vill framställa begäran av registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänliga kontaka oss via mail på info@lindquistheating.se

För fullständig information om dina rättigheter: Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3- 5.