Kulvertstyrning Laddomat MR 30 ERP

7 188 kr

Kulvertstyrning Laddomat MR 30

används för satsvis laddning mellan huvudtank och slavtank.

Komplett kulvertstyrning Laddomat MR 30 innehållande:
Termisk ventil Laddomat 31-100 för temperaturbegränsning på kulverten. Med 3 st avstängningsventiler Cu28 och EPP-isolering. Backventil BV FB40-T, pump 25-4-130, 2 st avstängningsventiler Cu28. 4 st 3-bulbs dykrör, L=150 mm, samt 2 st givarhållare och buntband för rörmontage.

Artikelnr: LMR30 Kategorier: ,

Kulvertstyrningen Laddomat MR 30 startar laddningspumpen när givaren i toppen på huvudtanken är varm, samtidigt som givaren i slavtankens topp kallar på värme. För att optimera laddningen finns möjlighet att ställa in en fördröjningstid innan laddningen kan startas. På så vis får man en större volym med varmvatten som kan laddas över till slavtanken i startsekvensen. Laddningen pågår tills givaren i slavtankens botten blir varm. Pumpen startas återigen när givaren i slav-tankens topp blir kall. Efter avslutad eldning i värmepannan kommer huvudtanken att tömmas undan för undan.

Tillskottsvärme
När temperaturen vid givaren i toppen på huvudtanken understiger inställt värde, stoppas laddningspumpen och eventuell tillskottsvärme i slavtanken startas.

file16Produktblad
file16Manual

Tomt