Tillbehör

Hem » Produkter » Tillbehör

Här hittar du tillbehör till din pannanläggning.

img-tillbehor-prod-laddomat

Laddomat 21

Laddomat 21 gör att:

· Pannan laddar tanken med hög och jämn effekt.
· Pannan brinner med optimalt hög verkningsgrad.
· Laddningen fungerar på självcirkulation vid strömavbrott.
· Pannans eftervärme tas tillvara.

När du tänt i pannan startas pumpen av rökrörstermostaten och pannan blir fort varm. 15–30 minuter efter du tänt har Laddomat 21 fyllt överdelen av tanken så att du får både varmvatten och värme. Skiktningen* gör att det heta vattnet överst inte blandar sig med det kalla vattnet nertill.
* Skiktning = skarp gräns mellan hett lätt vatten och kallt tungt vatten.

När hela tanken är fylld stänger Laddomat 21 bypass-porten, så att även den sista glödvärmen laddas över till tanken.
Därefter ser rökrörstermostaten till att Laddomat 21-pumpen stoppas, så att eftervärmen i pannan förs över till tanken.

Thermomatic EC Home ser till att returvattnet från radiatorerna är så svalt som möjligt. Detta gör att skiktningen bibehålls, vilket är mycket viktigt för tankens lagringsförmåga. Självcirkulationsventilen i Laddomat 21 ser till att eftervärmen i pannan förs över till tanktoppen allteftersom värmen i tanken förbrukas.


 

Laddomat 21-60

file16 Produktblad
file16 Manual

Laddomat 21-100

file16 Produktblad
file16 Manual


file16 Prislista


img-tillbehor-shunt-ec-home

Thermomatic EC Home

Thermomatic EC Home håller önskad innetemperatur, oavsett om det utomhus

– blåser kall nordan.
– är fuktigt och råkallt.
– är vårsolen som värmer.

Thermomatic EC Home tar vara på all tillskottsvärme från lampor, TV, spis, diskmaskin, dammsugare eller personer som vistas i huset. Du ställer bara in önskad temperatur på rumsgivaren. Resten sköter Thermomatic EC Home om.

· Sparar 24% energi, enligt test i Råd & Rön 2/01.
· Finns även med trådlös innomhusgivare som tillval.
· Ökar tankens lagringsförmåga.
· Höjer komforten i Ditt hus.
· Du monterar den själv, fackman behövs ej.


file16 Produktblad
file16 Prislista


img-tillbehor-prod-kulvert

Laddomat MR 30 Kulvertstyrning

Laddomat MR 30 Kulvertstyrning reglerar automatiskt laddning mellan huvudtank och slavtank. För bästa funktion och högsta verkningsgrad i ett ackumulator och kulvertsystem är skiktning och väl anpassade temperaturnivåer i tanken ett krav. Det är fördel med hög laddningstemperatur då detta ger mer energi per överpumpning. Ju färre överpumpningar desto mindre förluster.

· Perfekt skiktning i både huvud- och slavtank tack vare lågt vattenflöde.
· Låg kulverttemperatur ger låga kulvertförluster och ger möjlighet att välja de billigare PEX-rören.
· Låg returtemperatur till huvudtank ger hög ackumulatorkapacitet.
· Automatisk start av reservvärme när huvudtanken är tömd.
· Automatiskt stopp av laddningspumpen garanterar att reservvärmen inte värmer huvudtanken.


file16 Produktblad
file16 Manual
file16 Prislista


img-tillbehor-prod-motdragslucka

Motdragslucka

Motdragsluckans huvudsakliga uppgift är att neutralisera draget som byggs upp av skorstenen och motverka höga rökgastemperaturer samt kondens.

En motdragslucka monteras exempelvis på rökröret mellan vedpanna och skorsten.
Beroende på om skorstenen är kall eller varm är det olika dragförhållanden.

Motdragsluckan reglerar automatiskt om draget från skorstenen blir för högt.


file16 Produktblad
file16 Prislista


Tomt